تست نهایی
عنوان
استاد
دانشگاه
تاریخ شروع
تاریخ پایان
تعداد سوال
تست نهایی
استاد
دانشگاه
2017-01-08 17:32:00
2017-01-08 18:20:00
7برای شرکت در امتحان ابتدا باید وارد سایت شوید.
با ویستا کوئیز اساتید میتوانند امتحانات خود را به صورت انلاین برگذار کنند و دانشجویان و دانش آموزان میتوانند به صورت انلاین امتحان دهند . امتحانات در بستری امن برگذار میشود
لیست امتحانات فعال